monczynski.pl

Doświadczenie zawodowe

Product Manager ds. Hydroizolacji

03.2018-obecnie Remmers Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Technicznych

09.2015-02.2018 BASF

Henkel

09.2013-09.2015 Specjalista ds. Wsparcia Technicznego

Technik Zastosowań

06.2005-08.2013 MC-Bauchemie Sp. z. z o.o.

Likwidator Szkód Majątkowych

10.2003-05.2005 T.U. Filar S.A.

Pomoc laboranta

06.2003-10.2003 TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.

Pomoc laboranta

06.2002-09.2002 Herman Kirchner Polska Sp. z o.o.

Pomoc laboranta

07.2001-09.2001 Herman Kirchner Polska Sp. z o.o.

Języki obce

niemiecki

angielski